نرم افزار اندروید مخلوقات متفکر / جامع پژوهشی

آیا انسان تنها موجود و مخلوق متفکر و مکلف به تکلیفی است که خداوند بلند مرتبه آفریده است؟ آیا در مورد نسناس و هفت گروه مخلوقات متفکر و صاحب اختیار قبل از انسان چیزی می دانید؟ آیا اختیار و سطح درک و تعقل ملائکه و جنیان قابل مقایسه با انسان است؟ در این برنامه محتویی […]

آیا انسان تنها موجود و مخلوق متفکر و مکلف به تکلیفی است که خداوند بلند مرتبه آفریده است؟

آیا در مورد نسناس و هفت گروه مخلوقات متفکر و صاحب اختیار قبل از انسان چیزی می دانید؟

آیا اختیار و سطح درک و تعقل ملائکه و جنیان قابل مقایسه با انسان است؟

در این برنامه محتویی به مخلوقات متفکری پرداخته شده که صاحب عقل بوده و مکلف به انجام تکلیف الهی.

انسان،جن،ملائکه،مخلوقات متفکر فرازمینی،نسناس ها و قبل از نسناس ها

نحوه خلقت و ماهیت هرکدام شرح داده شده و مطالب ارزشمندی که تا بحال از آن آگاهی نداشته اید!!

خلقت اولیه و ثانویه انسان و ادامه نسل بنی آدم (ع)

تقابل و ارتباط انسان با جن و ملائکه

اسامی جنیان و ملائکه مشهور

بهترین مجموعه در مورد فرازمینی ها

توانایی و قدرت نسناس ها و…

تمامی مطالب از منابع معتبر و ارزشمند اسلامی بوده و تالیفات نیز با توجه به اسناد و روایات و بدور ازخرافات عامیانه ارائه شده است.

منابع در هر مطلب و نیز در قسمت منابع ذکر شده است.

خرید با قیمت استثنایی ۱۰۰۰ تومان

 

۱۰,۰۰۰ ریال – خرید