پادکست شماره ۴ شروع کسب و کار اینترنتی

در این پادکست درمورد اینکه چرا افراد کسب و کار اینترنتی خود را شروع نمی کنند و همینطور راه حلها صحبت کردم. اگر شما هم جزء افزادی که هنوز کسب و کار اینترنتی خودشون رو شروع نکردید، هستید، بنابراین این پادکست را گوش دهید. http://cdn.persiangig.com/preview/Va3kDJaSQM/podcast-s1e4_ikrasoo.mp3 دانلود.

در این پادکست درمورد اینکه چرا افراد کسب و کار اینترنتی خود را شروع نمی کنند و همینطور راه حلها صحبت کردم.

اگر شما هم جزء افزادی که هنوز کسب و کار اینترنتی خودشون رو شروع نکردید، هستید، بنابراین این پادکست را گوش دهید.

دانلود.