پادکست شماره ۲ شروع کسب و کار اینترنتی

در این پادکست، در مورد انواع مدلهای کسب و کار اینترنتی، صحبت کردم. در این پادکست توضیح دادم که محصول یا خدمات یا اطلاعات می توانید بک کسب و کار اینترنتی داشته باشید. البته حتی اگر محصول هم نداشته باشید، میتوانید محصولات دیگران را با روشی که در پادکست توضیح دادم بفروش برسانید. درضمن در […]

در این پادکست، در مورد انواع مدلهای کسب و کار اینترنتی، صحبت کردم. در این پادکست توضیح دادم که محصول یا خدمات یا اطلاعات می توانید بک کسب و کار اینترنتی داشته باشید. البته حتی اگر محصول هم نداشته باشید، میتوانید محصولات دیگران را با روشی که در پادکست توضیح دادم بفروش برسانید.

درضمن در پادکست توضیح دادم که برای شروع کار نیازی به سرمایه گذاری نیست، یعنی کسب درامد از اینترنت بدون سرمایه هم قابل انجام است.

این پادکست را به دقت گوش دهید، تا اطلاعات مفیدی در این رابطه کسب کنید.