جدیدترین قیمت محصولات مدیران خودرو در نوروز ۱۴۰۰ اعلام شد

به گزارش سایت طلا، قیمت کارخانه و بازار محصولات مدیران خودرو را گردآوی کرده ایم که براساس مشاهدات میدانی، قیمت محصولات مدیران خودرو با ثبات در نرخ همراه است. نرخ جدید خودرو ها به شرح زیر است:

به گزارش سایت طلا، قیمت کارخانه و بازار محصولات مدیران خودرو را گردآوی کرده ایم که براساس مشاهدات میدانی، قیمت محصولات مدیران خودرو با ثبات در نرخ همراه است.

نرخ جدید خودرو ها به شرح زیر است: