بورس تا پایان سال ۹۹ چقدر سود می‌دهد؟

بازار بورس از امروز (۱۱ اردیبهشت) تا پایان سال ۹۹ چقدر می‌تواند سود بدهد؟ این سوال بسیاری از افراد تازه وارد به بورس و همچنین افراد خارج از گود بازار سرمایه است. اما کارشناسان در این باره چه می‌گویند؟ بورس تا پایان سال ۹۹ چقدر سود می‌دهد؟ عماد مدیرزاده تحلیلگر در این باره نوشت: مجموع […]

بازار بورس از امروز (۱۱ اردیبهشت) تا پایان سال ۹۹ چقدر می‌تواند سود بدهد؟ این سوال بسیاری از افراد تازه وارد به بورس و همچنین افراد خارج از گود بازار سرمایه است. اما کارشناسان در این باره چه می‌گویند؟

بورس تا پایان سال ۹۹ چقدر سود می‌دهد؟

عماد مدیرزاده تحلیلگر در این باره نوشت:

مجموع ارزش بازار بورس و فرابورس در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۹۹ حدود  ۴۰۰۰ هزارمیلیاردتومان (همت) بوده است. با پیش‌بینی ارزش مجموع دو بازار فوق در پایان سال ۹۹، می‌توانیم میزان متوسط بازدهی بورس از امروز تا پایان سال را تخمین بزنیم.

قاعدتا پیش‌بینی ارزش بازار سرمایه در آینده بسیار سخت است. برای اینکار، با توجه به حجم عرضه‌های برنامه‌ریزی شده و ارزش امروز بازار، می‌خواهیم برآورد کنیم که برای حفظ ارزش بورس در سطح فعلی، بازار سرمایه به چه میزان نقدینگی نیاز دارد.

بر اساس تصمیمات اخیر، تا پایان سال حدود ۳۰۰ همت سهام عدالت در بورس قابل معامله خواهد شد.

اگر فرض کنیم با توجه به افزایش شدید قیمت سهام عدالت، نیمی از صاحبان آن اقدام به عرضه سهام خود در بازار کنند، ۱۵۰ همت نقدینگی برای جذب آن نیاز است. دولت نیز قصد دارد ۵۰ همت از سهام باقیمانده خود در شرکتهای بورسی را در قالب صندوقهای قابل معامله در بورس عرضه کند.

پس ۵۰ همت نقدینگی هم از این محل وارد بازار خواهد شد. از طرف دیگر، اگر فرض کنیم نسبت سهم شناور بازار فقط حدود ۱۰ درصد باشد، برای حفظ ارزش امروز بازار نیز ده درصد ۴۰۰۰ همت (ارزش کل بازار) یعنی ۴۰۰ همت نقدینکی نیاز خواهد بود. مجموع ارقام فوق حدود ۶۰۰ همت برآورد می‌گردد.

نتیجه: یعنی برای حفظ ارزش بازار در پایان سال ۹۹ در سطح فعلی، بازار سرمایه به حدود ۶۰۰ همت نقدینگی نیاز خواهد داشت.

حال فرض می‌کنیم حجم نقدینگی در پایان سال ۹۹، حدود ۳۰۰۰ همت باشد.

در حال حاضر نسبت سپرده‌های جاری به کل نقدینگی حدود ۱۶ درصد است.

اگر فرض کنیم با توجه به کاهش نرخ سود بانکی این نسبت در سال ۹۹ به ۲۰ درصد افزایش یابد، یعنی در پایان سال ۹۹ مجموع سپرده‌های جاری حدود ۶۰۰ همت خواهد بود.

لذا برای حفظ ارزش بازار در سطح فعلی تا پایان سال، بازار بورس به اندازه مجموع سپرده‌های جاری کل کشور به نقدینکی نیاز خواهد داشت!!

بدیهی است با فرض صحت مفروضات فوق، اختصاص چنین حجم نقدینگی به بازار سرمایه بسیار نامحتمل است.

لذا برای حفظ ارزش امروز بازار تا پایان سال ۹۹، یا باید نقدینگی پایان سال بسیار فراتر از ۳۰۰۰ همت باشد (افزایش شدید نقدینگی و در نتیجه تورم بالا) یا نسبت سپرده‌های جاری به کل نقدینگی بسیار فراتر از سطح فعلی قرار گیرد و عمده فعالیتهای اقتصادی تعطیل و عمده نقدینگی جاری صرف خرید و فروش سهام شود (رکود).

اعداد و ارقام فوق، نشان می‌دهد این انتظار که ارزش بازار سرمایه در پایان سال ۹۹ بالاتر از ارزش امروز آن باشد، انتظار بسیار بعیدی است مگر در دو حالت: ابر تورم یا رکود شدید اقتصادی و البته یا هر دو!!

پی‌نوشت ۱: تحلیل فوق حمل بر عدم توصیه ورود به بازار بورس نشود. اولا محاسبات در خصوص کلیت بازار است و ثانیا هدف اصلی نگارنده، توصیه به عدم سرمایه‌گذاری منابع ضروری زندگی به امید کسب سودهای کلان است.

پی‌نوشت ۲: آزادسازی سهام عدالت تصمیم بسیار بجا و لازمی بود. عرضه سهام باقیمانده دولت به مردم نیز اگر چه می‌توانست با فروش مستقیم سهام شرکتها در بازار، شکل بسیار بهتری داشته باشد اما در مجموع تصمیم خوبیست.