افزایش قیمت دلار در بازار و صرافی ملی، منتظر افزایش شدید قیمت سکه باشیم؟

افزایش قیمت دلار در بازار و صرافی ملی، منتظر افزایش شدید قیمت سکه باشیم؟ از هفته گذشته قیم تدلار افزایش قابل توجهی داشت و توانست سطوح بسیار بالایی را به دست بیاورد. در نتیجه آفزایش قیمت دلار، سکه و طلا نیز شاهد صعود های بسیار قدرتمندی بودند. قیمت دلار در صرافی ملی ۲۴۹۸۰ تومان می […]

افزایش قیمت دلار در بازار و صرافی ملی، منتظر افزایش شدید قیمت سکه باشیم؟


از هفته گذشته قیم تدلار افزایش قابل توجهی داشت و توانست سطوح بسیار بالایی را به دست بیاورد. در نتیجه آفزایش قیمت دلار، سکه و طلا نیز شاهد صعود های بسیار قدرتمندی بودند.

قیمت دلار در صرافی ملی ۲۴۹۸۰ تومان می باشد که ۲۸۰ تومان افزایش مواجه شده است. قیمت یورو نیز با ۳۲۰ تومان افزایش به ۳۰۲۷۰ تومان رسیده است.

این در حالی است که قیمت دلار در بازار ۲۶۱۰۰ تومان و قیمت یورو نیز ۳۰۴۰۰ تومان می باشد و صرافی ملی همچنان اختلاف زیادی با قیمت بازار دارد.

قیمت دلار

صرافی ملی علیرغم روند افزایشی خود هنوز کانال ۲۵ هزار تومان را به رسمیت نشناخته ولی شاید با ورود بازار به سقف کانال ۲۶۳۰۰ تومان منتظر فشار فروش و افت دلار باشد ولی ورود حواله درهم به کانال ۷۱۰۰ روند کاهشی شدن را مشکل می کند.

با عبور دلار از مرز ۲۵ هزار تومان دلار در کانال صعودی بلند مدت قرار گرفته زیرا سوخت لازم بر جامی حداقل تا سوم اسفند ۹۹ پا برجاست ضمن اینکه نرخ حواله درهم به بالای مرز حساس ۷ هزار تومانی رفت و  عبور درهم از این مرز نقش زیادی در بالا رفتن انتظارات افزایشی بازار دارد.

 

هرچند باید توجه داشت که دلار با ورود به کانال ۲۶ هزار تومان به معنای شروع نقطه سود گیری ها می باشد و پس آن در جاده کاهشی قرار خواهد گرفت، دلار بعد از لمس کانال ۲۶ روند افزایشی آن به پایان می رسد.

در صورتی که رشد دلار ادامه پیدا کند، سکه امروز می تواند در کانال میلیون تومان بماند. سکه می تواند امروز تحت تاثیر فشار کلوز اونس در ۱۸۲۵ قرار گیرد اما با قیمت بالای دلار بسیار بعید است که روندی نزولی داشته باشد.

افزایش قیمت سکه

امروز استارت درهم از میانه های کانال ۷۱۰۰ تومان سقف دلار را به کانال ۲۶۳۰۰ تمان خواهد رساند. کلوز ضعیف اونس در عدد ۱۸۲۵ دلاری می تواند سکه و طلای تهران را تحت تاثیر قرار دهد ولی در صورت افزایشی ماندن دلار داخلی جایگاه اونس بی اثر می ماند تا سکه از مرز ۱۲ میلیون تومان استارت بزند.

سومین قیمت دلار و یورو در صرافی ملی /نرخ ۲۶ ارز رسمی کاهشی شد